Elektronička medicinska evidencija

Elektronički medicinski zapisi ili EMR jednostavno označavaju skeniranu digitalnu verziju papirnatog zdravstvenog kartona pojedinca. Elektronički zdravstveni karton predstavlja zdravstveni karton pacijenta unutar jedne ustanove kao što je liječnička ambulanta ili ordinacija. EMR je digitalni zapis koji liječnici o...

Zdravlje IT
Čitaj više