Fordele ved elektroniske sundhedsjournaler

Electronic Health Records (EHR) er simpelthen den digitale form for patientens papirkort eller dens medicinske historie. Disse optegnelser indeholder alle de krævede oplysninger om patienten, såsom resultater fra laboratoriet, såsom test, allergioplysninger, datoer for immunisering og medicin, der er relevant for patienterne osv.

Fordele ved elektroniske sundhedsjournaler

Nogle af de største fordele ved Electronic Health Records (EHR) i det daglige liv inkluderer: -

Giver fuldstændige og nøjagtige oplysninger

EPJ er et digitalt system, hvor alle data om patienten styres automatisk. Dette giver både patienten og lægen adgang til den nøjagtige og opdaterede information. Nøjagtig og fuldstændig medicinsk information om patientens helbred eliminerer yderligere chancerne for forkert medicinering.

EPJ'er fremmer nøjagtigheden ved at reducere sandsynligheden for duplikerede eller modstridende optegnelser. Med papirbaserede systemer er det ikke ualmindeligt, at patienter har flere diagrammer på forskellige steder, hvilket fører til fragmenteret og ufuldstændig information. EPJ'er konsoliderer alle relevante data i en enkelt elektronisk post, minimerer risikoen for fejl og sikrer kontinuitet i behandlingen på tværs af forskellige sundhedsmiljøer.

Hurtig adgang til patientjournaler

EHR har gjort datahåndteringen glattere både for klinikken og for patienterne. Da disse poster administreres digitalt, er der ikke involveret tunge papirer og store filer. Patientdiagrammet er let tilgængeligt ved et enkelt museklik. Patienter behøver heller ikke at bekymre sig om deres laboratoriekvitteringer eller receptkort, da al sådan information allerede er gemt i systemet.

Med et par klik kan læger få adgang til et væld af oplysninger, herunder sygehistorie, laboratorieresultater, billedundersøgelser og noter fra tidligere møder. Denne omfattende visning af en patients helbredsstatus gør det muligt for udbydere at opdage mønstre, identificere risikofaktorer og skabe forbindelser, som ellers kunne gå glip af med papirbaserede optegnelser.

Effektiv diagnosticering

EHR har ikke kun reduceret papirbyrden, men også gjort diagnosen mere effektiv. Den hurtige adgang til nøjagtige data har reduceret de medicinske fejl og tilbudt patienterne en mere nøjagtig pleje.

Desuden er EPJ'er ofte udstyret med beslutningsstøtteværktøjer, der hjælper sundhedsudbydere i den diagnostiske proces. Disse værktøjer kan variere fra kliniske retningslinjer og advarsler om bedste praksis til sofistikerede algoritmer, der analyserer patientdata for at foreslå potentielle diagnoser eller behandlingsmuligheder. Ved at udnytte disse beslutningsstøttefunktioner kan sundhedsudbydere forbedre diagnostisk nøjagtighed og reducere sandsynligheden for fejl.

Sundhedspleje bekvemmelighed

EPJ forbedrer sundhedsplejen. Disse gør også sundhedspleje mere praktisk for udbydere og patienter. Systemet giver forbedret beslutningsstøtte, kliniske advarsler og påmindelser samt eliminerer behovet for at udfylde formularer og besøge klinikken et antal gange. Du kan ringe direkte og rette din aftale ved at dele dine data med klinikken ved hjælp af EPJ.

Desuden letter EPJ'er kommunikation og samarbejde mellem medlemmer af sundhedsteamet, hvilket gør det muligt for specialister, primære læger, sygeplejersker og andre udbydere at dele indsigt og bidrage til den diagnostiske proces. Denne tværfaglige tilgang fremmer en holistisk forståelse af patientens tilstand og sikrer, at al relevant information tages med i den diagnostiske beslutningsproces.

Privatliv og sikkerhed for patientdata

Patientjournalen i Electronic Health Records er mere sikret og systematisk. Der er forskellige værktøjer, der er udviklet under sundheds-IT-systemet, der giver brugerne mulighed for at holde deres sundhedsdata sikre og beskyttede.

EPJ-systemer anvender robuste autentificeringsmekanismer såsom adgangskoder, biometriske identifikatorer og tofaktorautentificering for at sikre, at kun autoriserede sundhedsudbydere kan få adgang til patientjournaler. Derudover giver rollebaserede adgangskontroller organisationer mulighed for at begrænse brugernes adgang til specifikke oplysninger baseret på deres rolle og ansvar, hvilket yderligere sikrer patientens fortrolighed.

Desuden inkorporerer EPJ'er krypteringsteknikker til at beskytte data både under transmission og opbevaring. Denne kryptering sikrer, at selv hvis uautoriserede personer opsnapper dataene, forbliver de uafkodelige og ubrugelige. Derudover implementeres revisionsspor ofte i EPJ-systemer for at spore adgang til patientjournaler, hvilket giver organisationer mulighed for at overvåge og gennemgå brugeraktivitet for uautoriseret adgangsforsøg.

Omkostningseffektiv

En af de væsentlige fordele ved elektroniske sundhedsjournaler (EPJ'er) er deres omkostningseffektivitet, som stammer fra flere nøglefaktorer, der bidrager til besparelser for sundhedsudbydere og organisationer.

Elektroniske helbredsjournaler eliminerer næsten brugen af papir i datahåndteringen. Dette har ikke kun sparet omkostningerne, men også arbejdskraften, der er involveret i at gøre disse optegnelser sikre. Der er heller ikke behov for dobbeltarbejde. For en patient forbedrer disse optegnelser sikkerheden og giver adgang til forbedret helbred på grund af korrekt medicin.

For det andet eliminerer EPJ'er behovet for fysisk lagerplads og tilhørende udgifter. Traditionelle papirbaserede lægejournaler kræver dedikerede opbevaringsfaciliteter, som medfører omkostninger til vedligeholdelse, sikkerhed og pladsudnyttelse. I modsætning hertil gemmer EPJ'er patientoplysninger elektronisk, hvilket eliminerer behovet for fysisk opbevaring og reducerer dermed forbundne udgifter.

Derudover letter EPJ'er den effektive styring af lager og forsyninger ved at spore brugsmønstre og automatisere genbestillingsprocesser. Dette sikrer, at sundhedsfaciliteter opretholder optimale niveauer af forsyninger, samtidig med at overskydende lagerbeholdning og tilknyttede omkostninger minimeres.

Bedre beslutningstagning hos sundhedsudbydere

Læger har altid RÅDET elektroniske sundhedsjournaler, da disse har reduceret deres byrde. Systemet giver dem automatiske påmindelser om patienternes medicinske tests og viser også fremskridtene i deres tilstand.

Tilgængeligheden til omfattende patientinformation gør det muligt for sundhedsudbydere at træffe mere informerede beslutninger om diagnose og behandlingsplaner. For eksempel kan en læge hurtigt gennemgå en patients sygehistorie og aktuelle medicin for at undgå at ordinere potentielt skadelige lægemiddelkombinationer. Derudover letter EPJ'er kommunikation og samarbejde mellem sundhedsteams og sikrer, at alle udbydere, der er involveret i en patients pleje, har adgang til de samme oplysninger.

Tidsbesparende

I dagens liv er det vigtigste tid. Elektroniske sundhedsjournaler er ganske nyttige til at spare den tid, der er involveret i behandlingen af patienten. Det giver læger mulighed for at kommunikere med deres patienter online, og patienterne behøver heller ikke besøge klinikken mange gange, da de kan få recepten direkte.

Ved at automatisere processer såsom aftaleplanlægning, fakturering og behandling af skader kan sundhedsfaciliteter reducere de administrative faste omkostninger betydeligt. Denne effektivitet sparer ikke kun tid, men minimerer også risikoen for fejl forbundet med manuel dataindtastning, hvilket i sidste ende fører til omkostningsbesparelser.


Kilder:

  1. https://healthinformatics.uic.edu/resources/articles/the-benefits-of-electronic-health-records/
  2. https://www.healthit.gov/faq/what-are-advantages-electronic-health-records
Sundhed IT

Efterlad et svar

Kommentar
Navn *
Mail *