ESG inicijative u zdravstvu 2022

Zdravstveni stručnjaci, pružatelji usluga i medicinske tvrtke svi su u prošlosti usvojili društveni stup ESG inicijativa, baveći se pacijentima i razvijajući lijekove, cjepiva i opremu koja poboljšava zdravlje i spašava ljude. Sada, 2022., ova društvena dimenzija ESG-a se širi. Uz izazove koje donosi pandemija COVID-19, zdravstvene tvrtke kreću prema novim ESG područjima.Zdravlje IT
Čitaj više