Osobni zdravstveni kartoni

Osobni zdravstveni kartoni ili PHR su zdravstveni dokumenti ili spisi pojedinog pacijenta kojima oni upravljaju u sigurnom, privatnom i povjerljivom okruženju. To je elektronička aplikacija putem koje svaki pojedinačni pacijent može upravljati svojim podacima kao što su zdravstveni izvještaji, laboratorijski izvještaji i bilo koji drugi detalji liječenja od kojih je prije išao. Analogno je održavanju zdravstvenog kartona u bolnicama ili privatnim kliničarima. Podaci pohranjeni u PHR-ima mogu se dohvatiti na mreži i izvan mreže, tako da se medicinski podaci o zdravlju pacijenta mogu brzo dobiti. To je također razlog zašto se PHR nazivaju elektroničkom enciklopedijom zdravlja osobe.

Dokumentaciju u PHR-u rade i njome upravljaju sami pojedinci. Stoga bi pružatelji usluga trebali obratiti pažnju na formate aplikacija kako se korisnik ne bi suočio s poteškoćama u rukovanju zapisima.

Po čemu se osobni zdravstveni kartoni razlikuju od ostalih medicinskih kartona?

PHR je opsežna i opsežna evidencija o liječenju pacijenta. Različit je od portfelja u kojima samo pružatelji usluga mogu ažurirati podatke. Čak su i medicinska evidencija i osobni zdravstveni kartoni slični pojmovi, ali se razlikuju od perspektive uprave jer medicinske kartone pripremaju liječnici, dok osobne zdravstvene kartoteke dokumentiraju sami pojedinci.

Općenito, pacijenti nisu svjesni svojih zdravstvenih problema jer ne preuzimaju odgovornost za održavanje svojih podataka i više ovise o liječnicima. No, uz pomoć PHR-a pacijenti sada aktivno sudjeluju u brizi o svojim zdravstvenim potrebama. Sada pojedinci postaju sve više svjesni zdravlja, jer način života postupno postaje sjedilački.

Ključne točke koje treba uzeti u obzir uz održavanje PHR-a

  • Podaci bi trebali biti cjeloviti, točni i precizni.
  • Pacijent bi trebao imati puni pristup evidenciji.
  • Trebalo bi sadržavati sve pravne medicinske kartone pacijenta.

Dokumenti koji se uključuju u PHR

Slijede glavni dokumenti koje treba čuvati u okviru osobnog zdravstvenog portfelja: -

  • Korisnički identifikacijski dokument - u ovaj dokument korisnik mora unijeti sve svoje osobne podatke kao što su ime, dob, adresa, kontaktni broj itd.
  • Pojedinosti o zdravstvenom problemu - To uključuje podatke o zdravstvenim problemima pojedinca.
  • Evidencija liječenja - Sadrži sve evidencije o lijekovima koje je pacijent primio. Sadrži popis lijekova ili drugih ljekovitih mjera koje su ranije davane pacijentu.
  • Izvješća o napretku - Obuhvaća važne napomene ili primjedbe liječnika ili savjetnika.
  • Laboratorijska izvješća - Ovo izvješće sadrži sve podatke u vezi s obavljenim laboratorijskim testovima.

Uz aplikaciju, pružatelji usluga korisnicima nude i neke medicinske uređaje ili alate za samostalno ispitivanje manjih zdravstvenih problema. Obuhvaća sve zdravstvene čimbenike od vrha do pete, tj. Težinu, visinu, kondiciju i teške bolesti kao što su dijabetes, krvni tlak, plućne bolesti, razina šećera itd.

PHR su dobro dokumentirani, detaljni podaci o zdravlju pojedinca. Vrlo je korisno u pružanju brzog liječenja pacijentu jer se svi medicinski podaci evidentiraju i održavaju na reguliran način. Štoviše, lako je dobiti medicinske podatke kada su potrebni, stoga bi svaki pojedinac trebao pokušati održavati PHR jer ga to čini svjesnim njihovih zdravstvenih stanja.

Zdravlje IT