ตรวจสอบระยะไกล

การติดตามผู้ป่วยระยะไกล (RPM) หมายถึง การใช้บริการสุขภาพทางไกลเพื่อตรวจสอบปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจำและแบ่งปันข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม