บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Health Records (EHR) คืออะไร?

บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EHR คือการรวบรวม บันทึกสุขภาพและข้อมูลของผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ บันทึกเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในระบบทำให้การจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย...

สุขภาพไอที
อ่านเพิ่มเติม