Artificial Intelligence in Health IT

Till en början, fram till 1974, användes artificiell intelligens (AI) för att lösa geometri- och algebraproblem. Under perioden 1980 till 1987 skedde en ökning av expertsystemet som kan lösa problem inom den specifika sektorn...

Hälsa IT
Läs mer