Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και διαγνωστικά

Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας δεν είναι μόνο το σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών με συστηματοποιημένο τρόπο. είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας (ΗΜΥ) θα πρέπει να λογίζονται ως η βάση για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας καθώς καλύτερη ιατρική περίθαλψη μπορεί να παρέχεται μόνο όταν υπάρχει στοίχημα...

Υγεία IT
Διαβάστε περισσότερα