Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας

What is Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR)?

Electronic health record or EHR is the systematized collection of patient's health records and information in a digital format. These records are kept in the system that makes the storage and transfer of information easy...

Υγεία IT
Read More