Изкуствен интелект в здравните ИТ

Първоначално до 1974 г. изкуственият интелект (AI) се използва при решаване на геометрични и алгебрични задачи. През периода от 1980 г. до 1987 г. се наблюдава нарастване на експертната система, способна да решава проблеми на конкретния сектор...

Здравни ИТ
Прочетете още